+ از تو آغاز می شوم - عمران صلاحی - با صدای فریدون راد
هرچه بیشتر می گریزم به تو نزدیکتر می شوم هر چه رو برمی گردانم تو را بیشتر می بینم جزیره ای هستم در آب های شیدایی از همه سو به تو محدودم. هزار و یک آینه تصویرت را می چرخانند از تو آغاز می شوم در تو پایان می گیرم کانال تلگرامی بو وی سو: @boowiso


یکشنبه 4 شهریور 1397

عنوان آخرین یادداشتها